TYPY

Zimní zahrady - užitečné rady

Co použít polykarbonát nebo sklo (ve střeše)
1. čirá (průhledná)

 1. střecha prosklenná polykarbonátem čirým, světelná propustnost 65 % s tepelnou izolací
  k = 1,47 W/m2 – při použití polykarbonátu o síle 25 mm
 • výhody: nezatěžuje konstrukci střechy, nižší pořizovací náklady
 • nevýhody: možnost poškrábání, menší světelná propustnost
 1. střecha prosklenná sklem, světelná propustnost 82 % s tepelnou izolací k = 1,1 W/m2 (měřěno v kolmé poloze) – při použití skla k = 1,6 W/m2, skladba skla je 6,4–12–6 (vnější sklo je v síle 6 mm, distanční rámeček, vnitřní sklo je bezpečnostní 6,4 mm). Při použití skla je možné použít skla, které odráží sluneční zaření a je možné volit různé stupně odrážení záření.
 • výhody: možnost použít skla, které umožní zastínění zimní zahrady, skla jsou velice odolná a stálá, velká světená propustnost
 • nevýhody: vyžaduje konstrukci střechy, která unese váhu skla, vyšší pořizovací náklady

2. mléčná (průsvitná)
Střecha prosklenná polykarbonátem opálovým, světelná propustnost 45 % s tepelnou izolací
k = 1,47 W/m2

 • výhody: nezatěžuje konstrukci střechy, nižší pořizovací náklady, není vidět znečištění střechy
 • nevýhody: možnost poškrábání, menší světelná propustnost

3. neprůsvitná (neprůhlená)

 1. střecha zasklena sendvičovým panelem v barvě zimní zahrady
 • výhody: nezatěžuje konstrukci střechy, nižší pořizovací náklady, není vidět znečištění střechy
 • nevýhody: možnost poškrábání
 1. střecha je tvořena stávající střechou nebo jinou součástí domu.

 

zimní zahrada ukázka 1

Pro otvíraní zimní zahrady je možné použít tato řešení:

 1. Výklopné okno v kolmé části zimní zahrady, toto řešení je vhodné v horní části zimní zahrady, kde se používá pro trvalejší větrání a je možné tato okna otvírat klikou nebo pákovým a kličkovým mechanizmem, který umožňuje vyklápět okna již z nižších míst.
 2. Okno nebo dveře otvíravé a výklopné se použivájí v místech, která jsou dobře dostupná pro ovládání, většinou se volí u zimní zahrady umístění více oken či dveří nejlépe naproti sobě, aby zabezpečily dostatečné větrání zimní zahrady.
 3. Okna nebo dveře posuvné a výklopné jsou dnež již u zimní zahrady zcela běžnou záležitostí, která zabezpečují stejné vlastnosti oken, jako otvíravá, s tím že hlavní výhodou po odsunutí je, že nezabírají prostor u zimní zahrady. Tento typ oken umožňuje plynule regulovat větrání u zimní zahrady bez její fixace. Možné použít pro jedny jednokřídlé dveře do šířky 1,6 m, není však možné tento typ použít u všeh typů zimní zahrady.
 4. Dveře skládací se u zimní zahrady použivájí tam, kde je hlavní kritérium využití prostoru po otevření (neboli složení). U tohoto provedení je možné použít dveře, které se složí na jednu stranu nebo od sebe až do délky 6 m. Není možné použít tento typ u všech typů zimní zahrady.
 5. Střešní okna se používají pro větrání střechou u zimní zahrady. Pro ovládání střešních oken je možné použít elektromotor s větrnými a teplotnímy čidly, které zajišťují komfortní odvětrání zimní zahrady. Je také možnost použití manuálního otvírání, které je ovládáno pomocí teleskopického táhla. Typ otvírání je nutný konzultovat.

 

zimní zahrada ukázka 2

Zimní zahrady a Váš dům
Nová obytná plocha nebo-li zimní zahrada může širší stranou navazovat na dům nebo být dalece vysunuta do venkovní zahrady, pokrývat jedno či více podlaží, navazovat na různě rozsáhlé části prosklené střechy. Zajímavým řešením jsou i střešní prosklené nástavby, jako základ lze využít třeba i střechu garáže.

Jak je to s teplem
Aby zimní zahrada přinesla domu výraznější energetické úspory, musela by být bez přídavného vytápění – potom však nemůže sloužit k odpočinku po celý rok. Na druhou stranu – pokud je dobře orientovaná a má kvalitní izolaci, může přirozená sluneční energie vyrovnávat ztráty vzniklé umělým topením v nepříznivých obdobích, vytápění tedy nemusí být vůbec nákladné.

Izolace zimní zahrady
Nezbytná je samozřejmě dobrá izolace. Jednoduchá skla jsou z tohoto hlediska naprosto nedostatečná, můžete si však vybrat z řady izolačních skel – od dvojitých se vzduchovou výplní až po trojité plněné inertním plynem. „Nejdokonalejší tepelnou bariéru tvoří neviditelná vrstva kovu – pokud je potažena na skle, funguje jako neviditelné zrcadlo. Propouští světlo, ale odráží velkou část tepelného záření.“ I nízké zimní slunce opírající se do svislých skel může výrazně přispět k tepelné pohodě – proto může být výhodné na stěny použít skla pro teplo propustnější, na střechu nepropustná. Počáteční investice je poněkud vyšší, ale vyplatí se.